RSS

Az önteltségről

Az önteltség a zsenit is tönkreteheti. Igazán nem kell attól félni, hogy az igazi talentum és erény sokáig észrevétlen marad, ha pedig igen, akkor elég a tudat, hogy mindez a birtokunkban van és jóra használjuk. A legjobb, ha a tehetség szerénységgel párosul.

L. M. Alcott: Kisasszonyok (részlet)

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-02-22 hüvelyk értékrend, bölcsesség, jellem

 

A hazugságról

Azt mondják, “hazug kutya”! Pedig a kutya nem hazudik… A kutyában van becsület. Csak az ember tud hazudni. Az az igazi ugatás.

Jókai Mór: Sárga rózsa (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-02-18 hüvelyk hazugság, jellem

 

A szerelemről

Mi a szerelem? A gyengébbiknek a vágya az erősebb után… Az embernek kell egy másik ember, akivel fizikailag érintkezzék, vagy beszárad a szív.

Móricz Zsigmond: Életem regénye (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-28 hüvelyk érzelem, férfi-nő

 

A függetlenségről

…minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi biztonságát, és jobban elősegíti boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új védelmezőkről gondoskodjék…

Jefferson: Függetlenségi nyilatkozat (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-27 hüvelyk közélet, nemzet

 

A döntésről

A próba nem vár. Az élet nem néz hátra. Egy hét nagyon is elegendő arra, hogy eldöntsük: vállaljuk-e a sorsunkat vagy nem.

Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-26 hüvelyk bölcsesség, sors

 

A házasságról

A házasság olyan, mint a koszt: aki kocsmai koszton van, házi kosztra kívánkozik, aki házi koszton van, annak a kocsmai után fut a nyála.

Mikszáth Kálmán: Különös házasság (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-16 hüvelyk férfi-nő

 

A szomorúságról

Az ember sohasem azért lesz szomorú, mert a bánat kívülről rátör – hanem mert belülről csinálja. Az érzéseink sohasem kívülről szakadnak ránk, hanem belülről. És belül mindig azt érezzük, amit megengedünk magunknak!

Müller Péter: Isten bohócai (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-12 hüvelyk érzelem, szomorúság