RSS

közélet kategória bejegyzései

A képviselőkről

… a városatyák csakugyan mindenhez hozzászólnak. Bizonyosan azért, mert mindenhez értenek.

Móra Ferenc: Az ember feje nem füge (részlet)

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be 2014-10-29 hüvelyk bölcsesség, közélet

 

A munkáról

Rendes munkából megélni lehetetlen. Az alkalmazott sohasem viheti semmire. A boldogulás ott kezdődik, ahol mással dolgoztatunk és mi csak felügyelünk.

Bródy Sándor: A nap lovagja (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012-06-07 hüvelyk közélet, tapasztalat

 

A reformokról

Amilyen igaz, hogy reformjaink keresztülvitele következtében nem minden jól van úgy, amint van, éppen olyan igaz az is, hogy nem mind rossz az, amint hajdan volt.

Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012-04-18 hüvelyk értékrend, közélet

 

A sajtótörvényről

Az öreg Deák azt mondta, hogy csak egy paragrafusból  álljon a sajtótörvény: “hazudni nem szabad”.

Mikszáth Kálmán: Gavallérok (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-03-14 hüvelyk értékrend, hazugság, közélet

 

A szellemi emberről

Az az állam, amelyben a szellemi ember nem talál otthont, az a pusztulás elé megy. Ha valahol szellemi ember jelenik meg, és nem fogadják kellő tisztelettel, annyi mintha az uralkodót feláldoznák. Ha a szellemi embert megvetik, annyi, mintha az állam jólétéről lemondanának. Az az állam, ahol a szellemi emberről megfeledkeznek, még sohasem tudott fennmaradni.

Hamvas Béla: Útravaló (részlet)

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2011-03-10 hüvelyk értékrend, bölcsesség, közélet

 

A függetlenségről

…minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi biztonságát, és jobban elősegíti boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új védelmezőkről gondoskodjék…

Jefferson: Függetlenségi nyilatkozat (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-27 hüvelyk közélet, nemzet

 

A karácsonyról

Egy hónappal karácsony előtt már hideg van. Nem tudom, hány nap óta nem beszélek senkivel, nem várok senkitől semmit, nem bontom fel a leveleket. Minden nap úgy alszom el, mintha ugyanaz az álom ismétlődne. Ahol felébredek, felkelek, megmelegítem a tejet a hideg konyhában, a melegebb kabátomat veszem fel, hagyom becsapódni a kaput, mielőtt elmegyek. Az autószerelő műhelynél jobbra kanyarodom végig, a piros téglás iskolaépület, az iskolaudvar, a másik oldalon a volt kőfaragó műhely mellett. Az út végénél már ott van az utcai virágárus, az újonnan épített templom és a mindig tovább épülő urnatemető. A macskakövek hiányain keresztül átbotorkálok a megszűntetett buszmegállóig, ahol mostanában, mint gyermekkoromban, a villamos újra megáll. Hazafelé majd látom megint a virágárusnál kirakott piros, műanyag szívet. Jó nagy, koszos, és minden este vadul rázza a szél. A hideg szél a Bartók Béla úton, az ünnepi kivilágításban.

Kelényi Béla: Valahogy mindig el (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-12-15 hüvelyk közélet