RSS

értékrend kategória bejegyzései

A sajtótörvényről

Az öreg Deák azt mondta, hogy csak egy paragrafusból  álljon a sajtótörvény: “hazudni nem szabad”.

Mikszáth Kálmán: Gavallérok (részlet)

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-03-14 hüvelyk értékrend, hazugság, közélet

 

A szellemi emberről

Az az állam, amelyben a szellemi ember nem talál otthont, az a pusztulás elé megy. Ha valahol szellemi ember jelenik meg, és nem fogadják kellő tisztelettel, annyi mintha az uralkodót feláldoznák. Ha a szellemi embert megvetik, annyi, mintha az állam jólétéről lemondanának. Az az állam, ahol a szellemi emberről megfeledkeznek, még sohasem tudott fennmaradni.

Hamvas Béla: Útravaló (részlet)

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2011-03-10 hüvelyk értékrend, bölcsesség, közélet

 

Az önteltségről

Az önteltség a zsenit is tönkreteheti. Igazán nem kell attól félni, hogy az igazi talentum és erény sokáig észrevétlen marad, ha pedig igen, akkor elég a tudat, hogy mindez a birtokunkban van és jóra használjuk. A legjobb, ha a tehetség szerénységgel párosul.

L. M. Alcott: Kisasszonyok (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-02-22 hüvelyk értékrend, bölcsesség, jellem

 

Az elszámolásról

Egy napon mindenről el kell számolni. De mindenről. Ez elkerülhetetlen. S akárhogyan odázod: amiben hibáztál, amivel adós vagy, amihez gyáva voltál, amiben bűnös vagy, mindezért számot adsz egy napon. Ezért erősítsd mindegyre lelkedet: mert nem vagy te bűntelen. S ha máglyára visznek, tudjad: ártatlan is vagyok, de bűnös is vagyok. S számolj el önként, elébb, mint követelik: bölcsen cselekszel így, s az emberek is jobban megbecsülnek, ha ezt teszed. Ne halogasd az elszámolást. Mit is remélhetsz? Ember vagy, tehát bűnös vagy.

Márai Sándor: Füves könyv (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011-01-03 hüvelyk értékrend, jellem

 

A kétszínűségről

Sok ember olyan, mint a kaméleon: tetszéseként válthat színt. Sok olyan, mint a vitorla: magában mozdulatlanul áll, de minden támadó szélnek enged, s annak változásaként változtatja irányait, most éjszak, majd dél felé. Sok ember eszközzé tétetik, mert egyébre nem való. Sok eszközzé teszi magát, hogy saját céljait elérje.

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részlet)

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2010-11-05 hüvelyk értékrend, jellem, közélet

 

Az egyenlőségről

… nem vagyunk egyenlők, nem is lehetünk, de szerintem az, aki tekintélye védelmében szükségesnek véli, hogy távol húzódjék az úgynevezett alja néptől, ugyanolyan elítélendő fajta, mint az, aki elbúvik az ellensége elől, mert attól fél, hogy alulmarad.

Goethe: Az ifjú Werther szenvedései (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-10-28 hüvelyk értékrend, közélet

 

A harácsolásról

Aki annak szenteli az életét, az minden legkisebb krajcárt megbecsül és elvesz és félretesz, és senkinek sem ad semmit. Nagy teher és nagy harc a vagyonszerzés. Sok orcapirulás kell ahhoz. Inkább az kell, hogy valakinek ne is legyen bőr az arcán, észre se vegye, hogy mások nem helyeselnek ezt azt, amit ő csinál, mert ő fel van mentve minden alól: ő gyűjt, ő spórolós, mondják rá, akkor már nem is várnak tőle semmit. Se adományt, se alamizsnát, se igazságot.

Móricz Zsigmond: Árvácska (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-09-08 hüvelyk értékrend, jellem, közélet