RSS

értékrend kategória bejegyzései

A legényéletről

Az ember annyi mindenféle tapasztalást tesz nőtlen legénykorában, hogy aztán mikor megházasodik, a háta borsódzik bele, ha arra talál gondolni, hogy hátha most azt mind nekem fizetik vissza, amit én adtam kölcsön másnak.

Jókai Mór: Dekameron (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-06-17 hüvelyk értékrend, férfi-nő, tapasztalat

 

A jellemről

Külenbség vagyon az emberek közett. Némely ember jó természetű, szép, csendes erkölcsű, kivel noha egybetársalkodol és egybebarátkozol, azért ugyan semmi kárát nem vallod; mert jó természetű és nincsen álnak és ártalmas szüve. De némely ember képmutató, színtartóbéllet. Kívül minden jót mutat, sima beszédű, de belől rakva álnoksággal, ártalmassággal és bosszúságra űző méreggel. Annak ha adod magadat és egybetársalkodol véle, nyilván kár nélkül meg nem meneködel tőle.

Heltai Gáspár: Száz fabula (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-06-15 hüvelyk értékrend, jellem

 

Az előítéletekről és a balítéletekről

A világon való rosszul látásnak fő okai tehát a bal- és előítéletek, nem látásunknak pedig, hogy szemeink sem mások, sem magunk által sok tárgyakra nézve nem nyittattak fel. Erre nézve nagyon sok képzetinket, amiket beszívtunk, elhittünk s megtanultunk; el kell felejtenünk s megváltoztatnunk, egyebeket pedig, amikről még nem igen gondolkodtunk s melyekre soha sem tanítottak, meg kell tanulnunk.

Wesselényi Miklós: Balítéletekről (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-05-06 hüvelyk értékrend, bölcsesség, tapasztalat

 

A szélsőségekről

Ahogy Bethlen István mondta a parlamentben a nyilasoknak: “Az urak azt hiszik, hogy jobbra mennek, de a valóságban körbe járnak, és addig mennek jobbra, amíg megérkeznek a szélsőbalra.”

Márai Sándor: Napló 1984-1989 (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-03-19 hüvelyk értékrend, közélet, nemzet

 

A türelemről

Több türelemmel hallgatni meg az embereket, az ellenfeleket is, mindenkit, aki másképpen vélekedik, mint ahogy ezt te helyesnek hiszed. Türelemmel hallgatni azokat is, akik – tájékozatlanságból, vagy indulatból – életérdekeik ellen beszélnek, cselekszenek, élnek. Először is, nem biztos, nincs-e igazuk? Aztán, nyugodj bele, hogy az emberek más módon akarnak eljutni a boldogsághoz, s a boldogtalansághoz is, mint te helyesnek véled. Az embereknek joguk van a tönkremenéshez is. Segíts, ha tudsz, rajtuk és magadon, de ne vitasd ezt a jogukat.

Márai Sándor: Napló 1943-1944 (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2010-03-16 hüvelyk értékrend, jellem

 

Az ünnepről

Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen… Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.

Márai Sándor: Füves könyv (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2009-12-22 hüvelyk értékrend, szeretet

 

A szeretet tudományáról

Szeretni nem elég, szeretni tudni kell, s tudni kell másokat is megtanítani a szerelemre. Hiszen a kéjt érzi a plebs is, sőt az állat is, az igazi ember azonban éppen abban különbözik tőlük, hogy a kéjt mintegy nemes művészetté alakítja, s ennek tudatában élvezi, teljes isteni értékét tudatossá teszi magában, s ezáltal nemcsak teste, hanem lelke is megtelik vele.

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2009-04-14 hüvelyk értékrend, férfi-nő, szeretet

 

Az ember Istenhez való viszonyáról

Mily hitvány féreg, mily eltaposni való az ember. A végtelen Istent akkor hívja, mikor már senkije sincs, mikor mindenkiben csalatkozik, mikor mindenki elhagyja, akkor fut az Istenhez!

Kosztolányi Dezső: Napló (részlet)

 
2 hozzászólás

Szerző: be 2009-03-02 hüvelyk értékrend, hit, jellem

 

A népszerűségről

Népszerűség! Különös kis holmi. Az egyetlen dolog, amiből a látszat annyit ér mint a valóság. Sőt, talán többet, mert ha az embert népszerűnek gondolják, sokra viheti közpályákon, ha alapjában gyűlölik is. Ellenben semmire sem viszi, ha  szeretik bár, de nem látszik, hogy szeretik.

Mikszáth Kálmán: A fekete város (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2009-01-15 hüvelyk értékrend, közélet, tapasztalat

 

A szép lányokról

Szép jánynak hinni nem lehet, mert a szépnek szabad a vásár. Annak mindenki kedvébe jár, szépeket mond, mert a szépet minden férfi kívánja. Nem tudja azért az igazi szép, hogy kinek higgyen a sok hízelkedő közt. Mindenik csak azt akarja tőle. Hogy értse meg, mék az ő valóságos rendeltje?

Móricz Zsigmond:  A boldog ember (részlet)

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2009-01-10 hüvelyk értékrend, férfi-nő

 

Az otthonról

Igen, valahogy így van: otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon.
Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon.

Wass Albert: Otthon (részlet)

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2008-12-28 hüvelyk értékrend, tapasztalat

 

A varázslatos szeretetről

Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata. A többi nem az. A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a “valóság”, amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a “senkihez sincs közöm” életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor. Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy “Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!” – miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: “Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!” Amikor szeretjük egymást: kijózanodunk. Felébredünk. Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, egymásért élni.

Müller Péter: Szeretetkönyv (részlet)

 
 

Az életről és az álmokról

Az emberek nagy része manapság nem  éli valódi életét. Egy ál-élet az, amelyet az emberek folytatnak, telve hazugságokkal, gonoszságokkal, nyomorúságokkal. Igazi életüket álmukban élik az emberek, amikor olyan jóságosak lesznek valamennyien, mint azok a szegények, akik a hajnali miséket látogatják.

Krúdy Gyula: Hajnali mise (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2008-12-07 hüvelyk értékrend, hazugság, közélet

 

A jó és rossz emberről

Az az ember, aki csak a maga boldogságára törekszik, rossz; az is rossz, akinek végső célja az emberek jó véleménye. Az az ember erényes, aki mások boldogságára törekszik. Az az ember nagy, aki Isten felé törekszik.

Lev Tolsztoj naplója (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2008-12-03 hüvelyk értékrend, boldogság, hit, jellem

 

Az “ellenségekről”

A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, hanem az érzelgős jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza megtagadása, hanem a méltóságteljes piócaság és handabandázó honmentés; a szerelmi erkölcsé nem a szerelmi erkölcstelenség, hanem a társadalmi tisztesség, mely míg a leplezetlen bujaságot üldözi, százféle korcs bujaságpótlékot kínál.

Weöres Sándor: A teljesség felé (részlet)

 
 

Mindennek megvan a maga ideje

Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje van a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje van a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.

Ószövetség – Prédikátor könyve (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2008-11-24 hüvelyk értékrend, bölcsesség, hit

 

Arról, ki merre fordul

E kor nekünk szülőnk és megölőnk. Tőle kaptuk mint útravalót, hogy lehessünk hősök és gyilkosok, megbélyegzők és megbélyegzettek, keveset tevők, nagyokat álmodók, másokat mentők, magunkat pusztítók egyidőben, egy helyütt és egy személyben, ki merre fordul, aszerint.

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2008-11-10 hüvelyk értékrend

 

Egy az Isten

-  Feleségem akarsz lenni. S hogy az lehess, meg kell tenned az utat odáig, ahol hitsorsosaim laknak. Ezt rendeli a törvény. Át kell térned  az én vallásomra.

- Készen vagyok rá.

- Nem vagy rá készen. Az én templomom nem átjáróház egymással  találkozni vágyó szerelmesek számára. Az én eklézsiám nem azilum más  vallás elítéltjeinek, kik oda bíráik elől menekülnek. Az én templomom  tornyán a gömb nem azt hirdeti, hogy „Jertek ide! Itt szabadabb az  erkölcs, könnyebb az élet, itt nem kell keresztet viselni.” Neked  előbb meg kell szeretned azt az Istent, akit én követek.

- S hogyan ismerem meg őt?

- Azokból az emberekből, akik az ő hívei. Nem az igékből, nem a szent  könyvekből, hanem a tettekből: az emberek életéből. Majd ha megtudod,  hogy mit tesznek azok, akik nem halasztják az Istennel és emberekkel  való kibékülést a másvilágra, hanem cselekszik azt itt ezen a földön,  akik elkezdik a szentek országát építeni már itt a nap alatt, akik  megmutatják, hogyan kell embernek az embert eltűrni, igazságosnak  lenni, bántalmakat megbocsátani, dolgozni föld fölött és föld alatt,  hűségért hűséggel fizetni, szenvedőkkel jót tenni, mívelni a lelket a  tudás által; s mindezekért nem zúgolódni, hanem örülni az életnek és  mindannak, ami benne van; örülni a munkának, a hűségnek, a  megbocsátásnak, a jóltevésnek, a tanulásnak, s mindezekért áldani azt  az egy Istent, aki mindezt nem csapásul mérte reánk az eredendő  bűnért, hanem saját lelkét lehelte belénk , hogy legyünk „boldog  emberek” abban, amiben ő „boldog Isten”! Akkor szeretni fogod az én  atyámfiait; akkor szeretni fogod azt az egy Istent, aki a béke Istene;  akkor nem fog neked fájni az én csókom.

Jókai Mór: Egy az Isten (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2008-10-24 hüvelyk értékrend, férfi-nő, hit

 

A külsőségekről

Ti, asszonyok… ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.

Újszövetség. Péter első levele (részlet)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2008-10-20 hüvelyk értékrend, hit

 
 
Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.